psychoterapia
psychoterapia

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest metodą leczenia zaburzeń i problemów natury psychicznej poprzez oddziaływanie środkami psychologicznymi. Celem psychoterapii jest skorygowanie sposobu przeżywania, myślenia i reagowania, uaktywnienie zahamowanego rozwoju dzięki zrozumieniu mechanizmów psychicznych odpowiedzialnych za pojawienie się objawów choroby i kłopotów klienta.

Ma formę systematycznych spotkań mających na celu osiągnięcie sprecyzowanego rezultatu. Kolejne spotkania proponowane są po jednej lub kilku konsultacjach, które kończą się zawarciem kontraktu terapeutycznego określającego warunki przyszłej współpracy. Ustalenia dotyczą celu terapii, częstotliwości spotkań, formy płatności oraz zasad współpracy mówiących o punktualności, szczerości wypowiedzi i dyskrecji.

Zazwyczaj spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje terapeutyczne trwają 50 min. i odbywają się w ustalonych terminach. Długość terapii związana jest z rodzajem i czasem trwania problemu. W leczeniu pacjentów stosuję podejście zindywidualizowane.

 

Terapia małżeńska / par

Terapia par to rozmowa z psychoterapeutą, która daje możliwość innego spojrzenia na trudności w związku i ich przezwyciężenie. Stwarza szansę na osiągnięcie porozumienia między partnerami, zaspokojenie wzajemnych potrzeb oraz na rozwój osobisty każdego z partnerów.

Terapia par adresowana jest do osób, które:

  • przeżywają kryzys, rozważają rozstanie
  • mają kłopot w porozumiewaniu się, wyrażaniu swoich oczekiwań potrzeb, uczuć, oddalają się od siebie
  • w związku doświadczają burzliwych kłótni, wzajemnych oskarżeń i krzywdzenia się
  • doświadczają trudnej do przyjęcia zmiany – utrata pracy, odejście dzieci z domu, narodziny dziecka
  • w związku brakuje zaufania i zrozumienia, partnerzy nie wspierają się
  • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego

Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

 

Konsultacje

Są to wstępne spotkania z psychoterapeutą, od 1 do 3, które pozwalają na zapoznanie się z trudnościami przeżywanymi przez klienta, określeniem problemu oraz wybraniem odpowiedniej formy pomocy. Konsultacje kończą się zawarciem kontraktu między pacjentem a terapeutą, gdy klient jest gotowy do dalszej pracy.